Finansowanie

The One development to firma, którą tworzą ludzie.

To właśnie ich wiedza, fachowość i zaangażowanie stanowią fundament prężnego rozwoju a także sprzyjają budowaniu stabilnej przewagi konkurencyjnej. Wywodzenie się firmy z nowego epicentrum globalizacji, którym jest dynamicznie rozwijający się rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich czyni z niej swoisty skarbiec wiedzy i nieograniczonych możliwości. Stabilność grupy kapitałowej umożliwiają Spółce udostępnienie finansowania na nabycie nieruchomości oraz zapewnienie dynamiki projektów biznesowych realizowanych przez naszych Klientów. Posiadane przez nas środki charakteryzuja się możliwością zaangażowania w szeroki wachlarz inwestycyjny oraz krótki proces decyzyjności.

Finansowanie

Partnerzy

partner
partner
partner
partner
partner
partner